Azərbaycanda bu qurumlar suya görə ödənişdən azad edildi

Baxış sayı: 
67
1  
0  

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində edilmiş son dəyişiklikləri təsdiq edib.
 
Publika.az xəbər verir ki, məcəlləyə aşağıdakı dəyişikliklər edilib:
 
1. 18-ci maddə üzrə:
 
1.1. birinci hissənin onuncu abzasına "qaydalarını” sözündən sonra ", sudan istifadəyə görə güzəşt və azadolmaları” sözləri əlavə edilsin;
 
1.2. aşağıdakı məzmunda ikinci hissə əlavə edilsin:
 
"Sudan istifadəyə görə güzəşt və azadolmalar yalnız təbii su mənbələrindən aşağıdakı məqsədlərlə götürülən suya görə tətbiq edilir:
 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) emal edilməmiş su ilə təmin edilməsi;
 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən içməli su təchizatı;
 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən elektrik enerjisinin istehsalı üçün sudan istifadə edilməsi.”.
 
2. 44-cü maddənin birinci hissəsinin yeddinci abzasından "sudan istifadəyə və” sözləri çıxarılsın və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda səkkizinci abzas əlavə edilsin:
 
"bu Məcəllənin 18-ci maddəsinin ikinci hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, sudan istifadəyə görə haqq ödənilmədikdə;”.
 
3. 45-ci maddənin birinci hissəsinin doqquzuncu abzasına "sudan istifadə haqqını” sözlərindən əvvəl "bu Məcəllənin 18-ci maddəsinin ikinci hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla,” sözləri əlavə edilsin.
 
4. 80-ci maddə üzrə:
 
4.1. birinci hissəyə "su obyektlərindən” sözlərindən sonra "tələb olunan həcmdə və ödənişsiz” sözləri əlavə edilsin;
 
4.2. aşağıdakı məzmunda ikinci hissə əlavə edilsin:
 
"Yanğından mühafizə ehtiyacları üçün götürülmüş sudan və bu suyun saxlanıldığı obyektlərdən təyinatdankənar istifadə edilməsi qadağandır.”.
 
5. 96-cı maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasına "sudan” sözündən, üçüncü abzasına "su obyektlərindən” sözlərindən əvvəl "bu Məcəllənin 18-ci maddəsinin ikinci hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla,” sözləri əlavə edilsin.
 
6. 97-ci maddənin birinci hissəsində "Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla” sözləri "Məcəllənin 18-ci maddəsinin ikinci hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla,” sözləri ilə əvəz edilsin.
 
7. 98-ci maddənin üçüncü hissəsi ləğv edilsin.

Загрузка...
Загрузка...